Uw werknemer ontslaan tijdens ziekte

Uw werknemer is wel heel vaak ziek dit jaar en niet toevallig iedere keer wanneer er een stocktelling gepland staat. Ook nu is hij ineens opnieuw een week ziek. U kan nooit op de werknemer rekenen en u bent dat als werkgever kotsbeu: wat kan u doen en kan u uw werknemer zomaar ontslaan?

Personeel ontslaan bij langdurige ziekte

Het feit dat een werknemer ziek is, heeft geen invloed op de vraag of u hem al dan niet mag ontslaan. De algemene regel is dat ontslag tijdens ziekte toegelaten is. Echter zijn er verschillende uitzonderingen waarbij u de werkgever tijdens zijn ziekte niet mag ontslaan. Wij zetten het voor u op een rijtje.

Opzegverbod Arbeidsovereenkomst

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid is er een zogenaamd opzegverbod waardoor u als werkgever de overeenkomst niet mag opzeggen. Pas na het verstrijken van deze periode mag u de overeenkomst opzeggen. Zelfs indien u als werkgever een ontslagvergunning bezit, kan u de arbeidsovereenkomst tijdens zijn ziekte niet opzeggen. Wat wel kan is een ontslagvergunning aanvragen of de kantonrechter verzoeken om de overeenkomst te ontbinden. Enige nuancering is echter op zijn plaats: de kantonrechter zal tijdens de ziekte van een werknemer niet al te snel op die eis ingaan aangezien er mogelijks een verband bestaat tussen de ontbinding en de ziekte. U zal als werkgever concreet moeten aantonen dat er een andere reden is om tot ontbinding over te gaan, bijvoorbeeld vanwege een herstructurering of reorganisatie binnen het bedrijf.

Uitzonderingen Opzegverbod

Hiernaast zijn er ook een aantal uitzonderingen waarbij het opzegverbod niet van toepassing is. Onder andere bij een bedrijfssluiting of weigering van medewerking aan een re-integratieplan kan u als werkgever toch de overeenkomst opzeggen. Het is echter duidelijk dat u steeds voorzichtig te werk moet gaan.

Ontslag wegens ziekte

Hier geldt de algemene regel: u kan een werknemer niet ontslaan wegens zijn ziekte. Ook hier is echter enige nuancering nodig. De kantonrechter is immers niet gebonden aan het opzegverbod, waardoor u als werkgever alsnog een ontbinding van de overeenkomst kan vorderen. Uw slaagkansen zijn echter niet groot, tenzij u kan aantonen dat het gaat om regelmatig ziekteverzuim en dit leidt tot ernstige problemen binnen uw onderneming. U zal dit concreet moeten bewijzen, aangezien de kantonrechter niet verplicht is hierop in te gaan.

Conclusie
Het is inderdaad niet simpel om uw werknemer te ontslaan wegens zijn ziekte. Ontslag tijdens ziekte is toegelaten maar ontslag wegens ziekte niet. Allerlei uitzonderingen zoals het opzegverbod maken het u nog moeilijker. Vaak zal u een andere gegronde reden moeten hebben om uw werknemer alsnog te kunnen ontslaan. Wij raden dan ook aan om een gesprek te houden met de werknemer omtrent de verzuimregels en hem hier een officiƫle waarschuwing voor te geven. Indien de werknemer die verzuimregels nadien nog steeds niet respecteert en regelmatig afwezig is, dan hebt u meer kans op slagen bij de kantonrechter. Wenst u uw werknemer alsnog te ontslaan, dan doet u best beroep op een ontslagspecialist.

Meer weten?
Bezoek onze website of neem contact op met de Ontslagspecialist via 0900 – 1237324 of [email protected] .